The Nordic Model : Language games promoting literacy skills - a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Christina Kjeldsen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3850-5
eISBN: 978-952-12-3851-2

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:21