Infodemiology : studying rhythmicity in online health information behaviour

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Tana
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3876-5
eISBN: 978-952-12-3877-2

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:53