The rotting fish? Institutional trust, dysfunctional contexts, and corruption tolerance : a multilevel study of the justification of low-level corruption in a global perspective

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Malmberg
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Antal sidor: 177
ISBN: 978-951-765-944-4
eISBN: 978-951-765-945-1

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 05:55