Didaktisk praxis i waldorfskolan : en didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Leif Tjärnstig
Publisher: Åbo Akademis
Place: Åbo
Publication year: 2019
Number of pages: 256
ISBN: 978-951-765-948-2
eISBN: 978-951-765-949-9

Last updated on 2020-30-05 at 05:41