Didaktisk praxis i waldorfskolan : en didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leif Tjärnstig
Förläggare: Åbo Akademis
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Antal sidor: 256
ISBN: 978-951-765-948-2
eISBN: 978-951-765-949-9

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:41