Workplace bullying and occupational stress among university teachers: Mediating and moderating factors

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malik N., Björkqvist K.
Förläggare: PsychOpen
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Europe's Journal of Psychology
Volym: 15
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 240
Artikelns sista sida, sidnummer: 259
ISSN: 1841-0413


Nyckelord

mediator, moderator, occupational stress, university teachers, Workplace bullying

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 07:38