Ultra-low HIV-1 p24 detection limits with a bioelectronic sensor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Macchia E., Sarcina L., Picca R., Manoli K., Di Franco C., Scamarcio G., Torsi L.
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Volym: 412
Artikelns första sida, sidnummer: 811
Artikelns sista sida, sidnummer: 818
ISSN: 16182650 16182642


Nyckelord

Electrolyte-gated thin-film transistors, HIV-1 p24 detection, organic bioelectronics, Single molecule detection with a transistor (SiMoT)

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:46