Orchestration and governance in digital platform ecosystems: a literature review and trends

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mukhopadhyay S., Bouwman H.
Förläggare: Emerald Group Publishing Ltd.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Digital Policy, Regulation and Governance
Volym: 21
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 329
Artikelns sista sida, sidnummer: 351
ISSN: 2398-5038


Nyckelord

Business models, Digital Platforms, Ecosystems

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 04:46