Metal catalysts supported on biochars: Part I synthesis and characterization

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Santos J., Mäki-Arvela P., Monzón A., Murzin D., Centeno M.
Förläggare: Elsevier B.V.
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Applied Catalysis B: Environmental
ISSN: 0926-3373


Nyckelord

Au, Biochars, Hydrodeoxygenation, PD, Ru supported, Synthesis and characterization

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:33