[Recension av] Tobias Hübinette & Andréaz Wasniowski (red.), Studier om rasism

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Victor Wilson
Förläggare: SVENSKA HISTORISKA FORENINGEN
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Historisk tidskrift
Tidskriftsakronym: HIST TIDSKR-SWEDEN
Volym: 139
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 370
Artikelns sista sida, sidnummer: 373
Antal sidor: 4
ISSN: 0345-469X

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 05:42