[Book review of] Encounters: The Art of Interfaith Dialogue edited by Aaron Rosen, art and concept by Nicola Green, 2018, Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, Arts and the Sacred 2, 176 pp., 240 illustrations, €90.00 (hb), ISBN 978–2–503–58032–6

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Förläggare: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Contemporary Religion
Tidskriftsakronym: J CONTEMP RELIG
Volym: 34
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 583
Artikelns sista sida, sidnummer: 584
Antal sidor: 2
ISSN: 1353-7903

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 07:07

Dela länk