Modernisternas språk

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Clas Zilliacus
Editors: Marika Tandefelt
Publication year: 2019
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Finländsk svenska från 1860 till nutid
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 830
Start page: 347
End page: 373
ISBN: 978-951-583-457-7
eISBN: 978-951-583-483-6

Last updated on 2020-03-06 at 06:12