c-Jun N-terminal Kinase (JNK) Regulation of Neuroplastic Changes in Brain Associated with Anxiety- and Depressive-like Behavior

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marchisella Francesca
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3808-6

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 06:53