"Afrikka oli tosiaan minun paikkani"

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie-Sofie Lundström
Redaktörer: Synnöve Malmström, Rauno Endén, Tuomas Laulainen (kuvatoimittaja)
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Parvs publishing
Moderpublikationens namn: Birger Carlstedt: modernismin haaste
Seriens namn: Amos Rexin julkaisusarja
Nummer i serien: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 107
ISBN: 978-952-7226-38-4
ISSN: 2489-7671


Nyckelord

20th Century, Artists' travels, North Africa

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:49