Proactive Attitudes towards Integration and Intense Group Identification, in a Sample of the Swedish-speaking Minority of Western Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingrida Grigaitytė, Karin Österman, Kaj Björkqvist
Förläggare: European Center for Social Science Education and Research
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Journal of Social Science Education and Research
Tidskriftsakronym: EJSER
Volym: 6
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 36
eISSN: 2312-8429


Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 01:38