Examining the challenges of integration in Swedish-speaking Ostrobothnia: Using the structured democratic dialogue process as a tool

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hasan Habes, Kaj Björkqvist, Andreas Andreou
Förläggare: European Center for Social Science Education and Research
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Journal of Social Science Education and Research
Tidskriftsakronym: EJSER
Volym: 6
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
eISSN: 2312-8429

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:06