BmpD reveal a substrate-binding protein of an ABC-type nucleoside transporter family.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cuellar, Åstrand, Elovaara, Pietikäinen, Sirén, Liljeblad, Guédez, Salminen, Hytönen
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Infection and Immunity
Tidskriftsakronym: Infect Immun
ISSN: 1098-5522


Abstrakt

sl infection.

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 08:16