Barnlitteraturens - och forskningens - genuskompass

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 44
Artikelns sista sida, sidnummer: 45


Dokument


Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:06