The ‘genetic’ effect: Can parties’ past organizational choices condition the development of their internal distribution of power in the cartel party era? Evidence from Finland, 1983–2017

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vesa Koskimaa
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Politics
eISSN: 1467-9256

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:37