Från Marcus Aurelius till Viktor Emanuel. Historien om ett monumentalt forskningsprojekt

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Redaktörer: Börje Magnusson
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2001
Moderpublikationens namn: Humanist vid Medelhavet: Reflektioner och studier samlade med anledning av Svenska institutet i Roms 75-årsjubileum
Seriens namn: Skriftserie utgiven av vänföreningarna för de svenska instituten i Athen och Rom
Nummer i serien: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 312
Artikelns sista sida, sidnummer: 322
ISBN: 91-7922-014-2
ISSN: 0282-1524


Nyckelord

Art History, Monument, Propaganda, Rome, Statue

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 06:23