Från Marcus Aurelius till Viktor Emanuel. Historien om ett monumentalt forskningsprojekt

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lars Berggren
Editors: Börje Magnusson
Place: Stockholm
Publication year: 2001
Book title: Humanist vid Medelhavet: Reflektioner och studier samlade med anledning av Svenska institutet i Roms 75-årsjubileum
Title of series: Skriftserie utgiven av vänföreningarna för de svenska instituten i Athen och Rom
Number in series: 7
Start page: 312
End page: 322
ISBN: 91-7922-014-2
ISSN: 0282-1524


Keywords

Art History, Monument, Propaganda, Rome, Statue

Last updated on 2020-06-04 at 07:14