Verbal and Non-verbal Communication as Evolutionary Restraint Mechanisms for Nonkilling Conflict Management

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Joám Evans Pim
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3783-6
eISBN: 978-952-12-3784-3


Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 08:29