Aspects of Mental Health in Adolescents and Female Prisoners in Present-Day Iran

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jalal Khademi
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3781-2
eISBN: 978-952-12-3782-9

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 07:27