Social Suffering and Healing Among the Rwandan Diaspora in Finland and Belgium

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jean d´Amour Banyanga
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3785-0
eISBN: 978-952-12-3786-7

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 10:15