Low Intensity Intimate Partner Aggression, Physical Punishment, and Street Children: A Vicious Circle of Domestic Aggression in South Sudan

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Owen Ndoromo
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3820-8
eISBN: 978-952-12-3821-5

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 04:59