Occupational Stress and Burnout among University Teachers in Pakistan and Finland

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Naima Akhtar Malik
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3804-8
eISBN: 978-952-12-3805-5


Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:53