Physical Punishment, Aggression, Victimization and Cyberbullying among Iranian Adolescents

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hassan Jaghoory
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3806-2
eISBN: 978-952-12-3807-9

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 04:55