Från livsleda till livsmod: Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ove Björklund
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3870-3
eISBN: 978-952-12-3871-0

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 05:37