Vardagsvåld, mobbning och mobbningsförebyggande arbete i svensk skolkontext

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paula Larsson
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3859-8
eISBN: 978-952-12-3860-4

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 10:02