Lärda essäer om Linnés dissertationer. Recension av Carina Nynäs och Lars Bergquist: A Linnaean Kaleidoscope. The Hagströmer Medico-Historical Library. Fri tanke, Stockholm 2016

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Laura Hollsten
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 73

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 05:21