Kolonialhistorisk syntes av det regionala slaget. [Recension av] Pekka Valtonen: Karibian historia. Gaudeamus, Helsingfors 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Victor Wilson
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 76
Artikelns sista sida, sidnummer: 78

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 04:50