Klimat och väder i världens historia. Recension av Marcus Rosenlund: Väder som förändrade världen. Schildts och Söderström, Helsingfors 2018

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefan Norrgård
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 59

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 05:53