Karibian historiaa ja kulttuuria: Kirjallisuusarvostelu

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Laura Hollsten
Förläggare: Suomen Historiallinen Seura ja Historian Ystäväin Liitto
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Historiallinen Aikakauskirja
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 219
Artikelns sista sida, sidnummer: 220
eISSN: 0018-2362


Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 04:32