Miljöhistoria - Big History eller små berättelser om människan och naturen?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Laura Hollsten
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 20
eISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 02:58