Varför skriver de som de gör? Om små barns skrivande

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson
Redaktörer: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 85
ISBN: 978-951-765-926-0
eISBN: 978-951-765-927-7

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 07:33