Varför skriver de som de gör? Om små barns skrivande

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson
Editors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Place: Åbo
Publication year: 2019
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Start page: 75
End page: 85
ISBN: 978-951-765-926-0

Last updated on 2020-18-02 at 06:23