Pirjon aika

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mervi Kaarninen, Ann-Catrin Östman
Redaktörer: Johanna Annola, Ville Kivimäki, Antti Malinen
Förlagsort: Tampere
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Vastapaino
Moderpublikationens namn: Eletty historia - kokemus näkökulmana menneisyyteen
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 50
ISBN: 978-951-768-768-3

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:52