Incidental Ethnic Encounters

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stark Eija
Förläggare: The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture
Förlagsort: Lund University
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 49
Artikelns första sida, sidnummer: 250
Artikelns sista sida, sidnummer: 252


Abstrakt

Recension av en bok "Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97". Red. Marko Lamberg, Ulla Piela & Hanna Snellman. SKS, 2018.


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 04:59