Divisible Skylines: Exploring Least Common Multiples and Divisibility through Visual Art

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saara Lehto, Anne-Maria Ernvall-Hytönen, Tommi Sottinen
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Tessellations Publishing
Moderpublikationens namn: Bridges Linz. Proceedings of Bridges 2019 : Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture
Artikelns första sida, sidnummer: 335
Artikelns sista sida, sidnummer: 338
ISBN: 978-1-938664-30-4
ISSN: 1099-6702

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 04:45