Körsångares erfarenhet av informellt ledarskap i körstämman

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sverker Zadig, Viveka Lyberg-Åhlander, Göran Folkestad
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Svensk Tidskrift för Musikforskning
Volym: 98
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 44

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:04