Augustine and the functions of concupiscence

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Timo Nisula
Förläggare: Helsingin yliopisto
Publiceringsår: 2011
ISBN: 978-952-92-8268-5

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:36