Professional collaboration between class teachers and special educators in Swedish rural schools

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gerd Pettersson, Kristina Ström
Förläggare: Wiley-Blackwell Publishing Ltd.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: British Journal of Special Education
Tidskriftsakronym: BJSE
Volym: 46
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 180
Artikelns sista sida, sidnummer: 200
eISSN: 1467-8578


Nyckelord

Special education

Senast uppdaterad 2020-27-05 vid 04:54