Recension av Alf Arvidsson, 2016. Musik, ritual och plats: lokal tillhörighet i Holmsund under 1980-talet. Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Etnologiska skrifter nr 63. Umeå: Umeå universitet. 120 s. ISBN 978-91-7601-619-0

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johannes Brusila
Förläggare: Svenska samfundet för musikforskning
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Svensk Tidskrift for Musikforskning
Volym: 101
eISSN: 2002-021X

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 04:38