Efterord - att förstå sig på utbildningspraktiker

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Salo
Redaktörer: Ingrid henning Loeb, Lill Langelotz, Karin Rönnerman
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Studentlitteratur
Moderpublikationens namn: Att utveckla utbildningspraktiker. Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktiarkitekturer
Artikelns första sida, sidnummer: 285
Artikelns sista sida, sidnummer: 291
ISBN: 978-91-44-13212-9

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 06:36