Musiketnologin i Finland – personliga reflektioner kring en disciplins etablering och utveckling

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johannes Brusila
Redaktörer: Camilla Asplund Ingemark, Carina Johansson, Oscar Pripp
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Uppsala universitet
Moderpublikationens namn: Former som formar: musik, kulturarv, öar: festskrift till Owe Ronström
Seriens namn: Etnolore
Nummer i serien: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 79
ISBN: 9789150627534
ISSN: 0280-9559

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 07:06