Getting closer to the action: Behavioral intent as leadership measures across 22 countries

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Zander, Audra I. Mockaitis, Anne-Wil Harzing, Wilhelm Barner-Rasmussen, Cordula Barzantny, Anabella Davila, Joyce De Leon, Alvaro Espejo, Rita Ferreira, Axèle Giroud, Kathrin Köster, Yung-Kuei Liang, Michael J. Morley, Barbara Myloni, Joseph O.T. Odusanya, Sharon L. O’Sullivan, Ananda Kumar Palaniappan, Paulo Prochno, Srabani Roy Choudhury, Ayse Saka-Helmhout, Sununta Siengthai, Ayda Uzunçarşılı Soydaş, Linda Viswat
Redaktörer: Lena Zander
Förlagsort: Cheltenham, UK
Publiceringsår: 2020
Förläggare: Edward Elgar
Moderpublikationens namn: Research Handbook of Global Leadership: Making a Difference
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 75
ISBN: 978 1 78254 534 7

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:15