Kala ja lintu rannikkoseudun jälkituotannollisessa muutoksessa: Miksi merimetsokiistasta on kehkeytynyt ilkeä ongelma?

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Salmi, Kenneth Nordberg
Förläggare: Maaseudun uusi aika-yhdistys
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Maaseudun Uusi Aika
Tidskriftsakronym: MUA
Volym: 27
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 40


Abstrakt

Kalastus on
rannikkoseutujen, saariston ja järvien perinteisin elinkeino, jonka
toimintaympäristö on nopeasti muuttunut viime vuosikymmeninä. Suomalaiset
haluaisivat syödä enemmän kotimaista kalaa. Miksi kalastusammatin elinvoima erityisesti
rannikolla on kuitenkin hiipunut ja lähivesillä pyydetyn kalan saatavuus
kaupoissa on harvinaista ulkomaiseen ja kasvatettuun kalaan verrattuna? Vastaus
kytkeytyy viimekädessä yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä luonnonvarojen käytön
hallinnan uusiin muotoihin ja painotuksiin, joissa pienen elinkeinon ääni
kuuluu heikosti. Merimetsoista jo lähes 20 vuoden ajan käyty kiistely kertoo
osaltaan rannikkoseudun ja sen luonnonvarojen hallinnan nykytilanteesta.


Nyckelord

Conflict resolution, Environmental governance, participation in decision-making, Public administration

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 03:02