Review of Albert Gelpi and Bernard O’Donoghue (eds), C. Day-Lewis, the Golden Bridle: Selected Prose. Pp. xiv + 358. Oxford and New York: Oxford University Press, 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Roger D. Sell
Förläggare: Oxford University Press
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Notes and Queries
Volym: 66
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 155
Artikelns sista sida, sidnummer: 156
eISSN: 1471-6941

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 10:24