Informaatio työvälineenä lukio-opetuksessa

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anu Ojaranta,
Redaktörer: Minna Harmanen, Mikko Hartikainen
Förläggare: Opetushallitus
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Monilukutaitoa oppimassa
Seriens namn: Oppaat ja käsikirjat
Nummer i serien: 2019:2
Artikelns första sida, sidnummer: 115
Artikelns sista sida, sidnummer: 119
ISBN: 978-952-13-6232-3
ISSN: 1798-8950


Abstrakt

Tiedonhallinnan taidot ovat yhä merkittävämmässä asemassa, kun oppiminen suuntaa voimakkaammin kohti ongelmanratkaisua ja omaehtoisuutta. Tiedolla työskentelystä on tullut osa niin koulu- kuin arkipäivääkin. Tutkivan oppimisen menetelmät tulevat esille opetussuunnitelmassa, kun oppiminen sidotaan yhteen ympäristöön, yhteiskuntaan ja erilaisiin ilmiöihin. Ilman tehokkaita informaatiotaitoja oppilas ei pääse opinnoissa täyteen potentiaaliinsa. Tiedolla työskentelyn taitoja tarvitaan aineessa kuin aineessa. Eritoten lukiossa tämä on tärkeää, kun tietokonstruktiot monimutkaistuvat. Artikkelin päämääränä on osoittaa, ettei tiedonhankinta ole pelkää tiedon etsimistä ja keräämistä vaan merkittävä osa oppimisen prosessia ja oman tietopohjan laajentamista. Tiedonhankintaan valmistautuminen sekä se, miten tiedolla työskennellään, ovat oppimisen kannalta vähintäänkin yhtä tärkeitä vaiheita.


Nyckelord

gymnasium, informationskompetens

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:44