Har "hjärtat" längre någon talan? Recension av Carin Franzén: När vi talar om oss själva. Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén. Ariel litterär kritik 10, Ariel förlag, Linderöd 2018

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 103
eISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 06:05